Privacy Policy

PRIVACY POLICY – VEGAN MISSION

www.veganmission.nl gevestigd te Rotterdam, Terpstraat 10, 3043 TZ KvK nummer: 57221421, BTW nummer: NL602631488B01


Algemeen

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.


 

Doeleinden van gebruik

VEGAN MISSION  hierna te noemen: ‘VM’ verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.


Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen VM, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan VM groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van VM en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan


VM. Met betrekking tot informatie verkregen van VM kunt u contact opnemen op het bovengenoemde adres of per e-mail. 


VM gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

 


Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.


Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt VM ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar VM mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij VM bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.


Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.


De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is VEGAN MISSION.nl.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toonbaar van de meeste browsers.

Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

 


Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 


Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site.

Ga hiervoor naar VEGANMISSION.nl en login op uw account (bovenaan website).


Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met klantenservice op te nemen.g van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.