Menu
Your Cart

Free shipping above €79 - Free delivery in Rotterdam and surroundings above €25

Dier en Recht

Dier&Recht bestaat uit een klein maar slagvaardig team van juristen, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Ook krijgen we steun van diverse vrijwilligers en stagiaires.

Betrouwbaar en onderbouwd
Dier&Recht baseert haar campagnes op wetenschappelijke rapporten en laat zich regelmatig informeren door wetenschappers, dierenartsen, juristen en politici. Dier&Recht staat voor goed onderbouwde campagnes, projecten en onderzoeken. 

Praktijkbezoek
Om goed geïnformeerd te zijn, bezoeken wij met regelmaat een veestal, slachterij of veemarkt. Wij schuwen niet om – op een nette manier – een stevige discussie aan te gaan met machtige organisaties als supermarkten, boerenlobby, veetransportsector, rashondenfokkers of overheid. Waar nodig zullen wij rechtszaken tegen hen voeren.

Samenwerking Varkens in Nood
Dier&Recht werkt nauw samen met Varkens in Nood. De inhoudelijke kennis van Varkens in Nood sluit uitstekend aan bij de juridische kennis van Dier&Recht. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer successen behalen voor de dieren. Samen maakten we een einde aan het castreren van biggetjes, brachten we massale overtredingen in de vee-industrie aan het licht, reizen we rond met een foto-expositie en verbeterden we veetransporten. De successen en activiteiten van Dier&Recht en Varkens in Nood worden gebundeld in één donateursmailing. Zo zijn er minder kosten en blijft er meer geld over voor de dieren.

Oprichting Dier&Recht
Een van de voorlopers van Stichting Dier&Recht, namelijk de Stichting tot Wettelijke Regeling van Dierenrecht, werd opgericht in 1932. De stichting wilde erkenning voor het dier als levend wezen, als meer dan een object of eigendom, zoals de wetgever dat toen zag. 

Men streed voor het toekennen van subjectieve rechten aan dieren, zoals het recht van bestaan (voor zover niet in strijd met dat van de mens), het recht op bescherming en het recht op goede behandeling. De stichting trachtte haar doelen te bereiken door alle wettelijke middelen: propaganda van haar beginselen, het houden van congressen en het voeren van politieke actie om een wettelijke regeling van dit onderwerp te bereiken. De stichting was ook actief betrokken bij internationale initiatieven.

In 1982 werd de Stichting Dierenrecht Nederland opgericht, waarin de ideeën van de Stichting tot Wettelijke Regeling van Dierenrecht herleefden. Stichting Dierenrecht was mede verantwoordelijk voor de instelling van een bijzondere leerstoel Dier en recht, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Er bestonden internationale contacten met de International League for Animal Rights en met de World Society for the Protection of Animals (WSPA). In 2006 is de Stichting Dierenrecht door Varkens in Nood als 'Dier&Recht' nieuw leven ingeblazen.

In 1937 stelde de secretaresse van de Stichting tot Wettelijke Regeling van Dierenrecht vast, dat men tot het besef begon te komen dat het dierenrecht de logische consequentie is van de dierenbescherming. "Wij evolueren nu eenmaal", zo schreef ze opgewekt. Ruim zeventig jaar later blijkt deze evolutie helaas nog niet voltooid – en de wetgever ziet dieren nog steeds voornamelijk als object of eigendom. Dier&Recht blijft daarom alert en bewandelt nieuwe wegen om structurele vormen van dierenmishandeling en dierenmisbruik in de publiciteit te brengen.